Služba laboratorijske dijagnostike

Načelnik službe: Mag. med. biochem. Mirela Jovanović, spec. medicinske biohemije

Kontak telefon: 052/231-288

U laboratorijskoj službi se radi širok spektar analiza iz oblasti savremene kliničke dijagnostike. U ovoj službi omogućeno je da kvalitetnim kadrom i primjenom najsavremenijih aparata pacijent u najkraćem roku, uz vrlo visoku tačnost i preciznost, dobije rezultate neophodnih analiza za uspostavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti i procjenu efikasnosti propisane i primjenjene terapije.

Laboratorijska služba opremljena je najsavremenijim hematološkim i biohemijskim analizatorima i ostalom opremom neophodnom za efikasan rad sa ciljem pružanja kvalitetne, pravovremene i sigurne usluge.

Pored Centralnog objekta u Prijedoru, Laboratorijska služba je organiozovanai i u Odjeljenju Omarska, te svakodnevno pruža dijagnostičku podršku timovima porodične medicine i na terenu.

U područnim ambulantama u selima Brezičani, Kozarac, Rakelići, Ljubija, Hambarine i Petrovo našim korisnicima dostupan je rad laboratorijske službe, prema određenom rasporedu.

Tokom 2019. godine u Službi laboratorijske dijagnostike pušten je u rad Laboratorijski informacioni sistem (LIS), čime je zanačajno smanjeno vrijeme koje se trošilo za preanalitičku i analitičku fazu laboratorijskog ispitivanja, kao i vrijeme unošenja rezultata u laboratorijske nalaze, a barkodiranje uzoraka preveniralo je potencijalne greške u identifikaciji pacijenata.

 

Radno vrijeme: radnim danom: od 6.30 do 20.00 časova
subotom: od 7.00 do 14.00 časova
nedjeljom: od 7.00 do 12.00 časova
Prijem pacijenata: od 6.30 do 9.00 časova
Izdavanje nalaza: od 17.00 do 18.00 časova ili naredni dan od 11.00 do 14.00 časova
Prijem hitnih slučajeva obavlja se tokom cijelog dana.

Struktura zaposlenih:
U laboratorijskoj službi radi jedan specijalista medicinske biohemije, jedan magistar farmacije-medicinski biohemičar, sedam viših laboratorijskih tehničara i šest laboratorijskih tehničara.