O nama

JZU "DOM ZDRAVLJA" Prijedor

Dom zdravlja je ustanova koja organizuje i provodi primarnu zdravstvenu zaštitu po modelu porodične medicine i mjesto gdje se ostvaruje prvi kontakt građana sa zdravstvenim sistemom.

DOM ZDRAVLJA

Dom zdravlja Prijedor organizuje primarnu zdravstvenu zaštitu i obezbjeđuje: porodičnu medicinu, dječju, preventivnu i opštu stomatologiju, higijensko–epidemiološku djelatnost, hitnu medicinsku pomoć, zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja u zajednici, ambulantni oblik fizikalne rehabilitacije, laboratorijsku i radiološku dijagnostiku.

Dom zdravlja organizuje i rad ambulanti za specijalističke konsultacije iz pedijatrije i ginekologije, vrši ljekarske preglede lica prije zasnivanja radnog odnosa, upisa u školske i visokoškolske institucije, te obezbjeđuje ampulirane lijekove i medicinska sredstva.

Dom zdravlja Prijedor je nastavna baza za učenike srednje medicinske škole i studente Visoke medicinske škole Prijedor.

Grad Prijedor obuhvata teritoriju od oko 834 km² i treći je grad po broju stanovnika u Republici Srpskoj.
Grad Prijedor obuhvata 71 naseljeno mjesto, koja su organizovana u 49 mjesnih zajednica, od kojih su u samom užem dijelu grada tri.

Sjedište Doma zdravlja je u Prijedoru u ulici Vožda Karađorđa broj 2. U njemu radi najveći broj timova porodične medicine, služba hitne medicinske pomoći, ginekološka ambulanta, služba laboratorijske dijagnostike, služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku, higijensko-epidemiološka služba, te stomatološka ambulanta.

Pored glavnog objekta smještenog u centru grada, Dom zdravlja raspolaže i objektima u urbanim i ruralnim mjesnim zajednicama, s ciljem približavanja zdravstvenih usluga stanovništvu.

Uprava Doma zdravlja, KSZ-pedijatrijska ambulanta, Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici i Služba za medicinsku podršku smještene su objektu zgrade bivšeg Zavoda za medicinu rada, a Centar za zaštitu mentalnog zdravlja u ulici Kralja Aleksandra. U cilju obezbjeđenja kvalitetne i pristupačne zdravstvene zaštite razvijena je i mreža ambulanti porodične medicine u naseljima Urije, Orlovača, Brezičani, Ljubija, Hambarine, Petrovo, Rakelići, Kozarac, Omarska, Gornja Lamovita i Bistrica.

U cilju blagovremenog pregleda i tretmana lica obaljelih od zarazne bolesti COVID-19, kao i provođenja preventivnih mjera za sprečavanje širenja ove zarazne bolesti, zaštite zdravlja i bezbjednosti zaposlenih radnika i pacijenta Dom zdravlja Prijedor je u 2020. godini organizovao i sljedeće ambulante:
– Kovid ambulanta u naselju Urije, za pregled i tretman lica koja se nalaze u kućnoj izolaciji (kojima je laboratorijski potvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili zbog kontakta sa potvrđenim slučajem infekcije), i
– Ambulanta za pregled lica sa simptomima akutne respiratorne infekcije (ARI-ambulanta) koja je smještena u prostorijama multifunkcionalne sale u sastavu objekta Teritorijalne vatrogasne jedinice.

DOM ZDRAVLJA

Prijedor

Zdravstvena djelatnost na primarnom nivou koju pruža Dom zdravlja Prijedor obuhvata promociju, zaštitu i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, liječenje i rehabilitaciju bolesnih i povređenih, preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacije stanovništva izloženih povećanom riziku oboljevanja od masovnih nezaraznih bolesti i ostalih stanovnika u skladu sa posebnim programom preventivne zdravstvene zaštite, zdravstveno-vaspitni rad i savjetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja, porodičnu medicinu, kućno liječenje i njegu, rano otkrivanje i dijagnostikovanje mentalnih oboljenja, fizioterapije i primjenu svih vidova rehabilitacije u zajednici, vršimo ljekarske preglede lica prije zasnivanja radnog odnosa, sistematske i kontrolne preglede zaposlenih, laboratorijsku, ultrazvučnu i drugu dijagnostiku.

U Domu zdravlja obavlja se i specijalističko-konsultativna djelatnost iz oblasti pedijatrije, ginekologije, fizijatrije i medicinske rehabilitacije i psihijatrije.

Sjedište Doma zdravlja je u Prijedoru, ulica Vožda Karađorđa broj 2.
Direktor Miloš Marjanović, diplomirani ekonomista

Kontakt telefon/fax Doma zdravlja Prijedor: +387 52 232 238
E-mail: info@domzdravljaprijedor.org

Obećali smo voditi računa o zdravlju naših građana…

... to obećanje smo ispunili!

  • "Kad god doktor ne može učiniti ništa dobro, mora se spriječiti da uradi nešto loše."
    Hipokrat
  • "Recept za dug i zdrav život je: umjerenost, čist zrak, lagan posao i malo njege."
    Sir Philip Sidney
  • "Bolje spriječiti nego liječiti."
    Thomas Fuller