Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici

Načelnik Centra: Prim. Dr Zorana Kovačević, specijalista fizijatrije i medicinske rehabilitacije

Kontakt telefon: 052/ 234-670

Radno vrijeme: od 7 do 20 časova

 

CBR se definiše kao strategija za poboljšanje kvaliteta života lica sa onesposobljenjima poboljšanjem prižanja usluga, obezbeđenjem jednakih mogućnosti za sviju i promovisanjem i zaštitom njihovih prava. Obuhvata sve vidove rehabilitacije koji se pružaju unutar određene zajednice.

Cilj službe je primjena modela normalnog života što podrazumjeva normalan život u normalnim uslovima. CBR centar smješten je u prostorijama Doma zdravlja te pripada nivou primarne zdravstvene zaštite.

CBR u svakodnevnom radu bavi se raznovrsnom patologijom gdje primat imaju deformiteti koštano-zglobnog sistema zatim prevencija i liječenje reumatoloških stanja, posttraumatska i neurološka oboljenja, sportske povrede.

CBR stavlja akcenat na edukaciju pacijenata i članova uže porodice vezano za njihovo zdravstveno stanje kao što su rješavanje arhitektonskih barijera, adaptaciju radnog i životnog prostora, aktivnostima svakodnevnog života.

Raspolažemo savremeno opremljenim kabinetima sa digitalnim aparatima i salom za vježbanje.

Usluge koje pruža CBR su:

kineziterapija za djecu i odrasle
fizikalna terapija (elektroterapija, termoterapija, magnetoterapija, fototerapija, manuelna masaža, terapija ultrazvukom-sonoterapija)
relaks masaža cijelog tijela,
parcijalna medicinsko – terapeutska masaža,
sportska masaža

Našim korisnicima od skoro je na raspolaganju još jedna tehnika neuromuskularni kineziotejping. Neuromuskularni kineziotejping je specijalna tehnika postavljanja elastične, lepljive trake-kinezio traka, na kožu kojom se smanjuje otok, bol, ubrzava liječenje, olakšava pokret. Sama tehnika se bazira na konceptu olakšavanja kožnih i mišićnih pokreta sa ciljem da se postigne biomehanički, terapeutski efekat na tretiranim zonama. Traka je vodootporna, može da stoji nekoliko dana, ne sadrži štetne materije i može se koristiti kod djece, odraslih, starih i trudnica. Ova tehnika se naročito preporučuje profesionalnim sportistima i fizički aktivnom stanovništvu.

 

Struktura zaposlenih:

U CBR centru ukupno radi dva spec. fizijatrije i medicinske rehabilitacije, pet viših fizioterapeuta, tri fizioterapeuta i jedna medicinska sestra.