Ljubija

Ambulanta porodične medicine Ljubija

Kontakt telefon: 052/360-011

Radno vrijeme: radnim danima: od 7 do 14 časova
Vikendom i praznikom: od 7 do 11 časova

Pauza:
od 10 do 10,30 časova
Poslije 14 časova pacijenti, sa akutnim stanjem, mogu se javiti u centralnu zgradu u Prijedoru, I sprat.

Laboratorija: srijedom prijem pacijenata: od 7 do 9 časova