Menadžment

Uprava Doma zdravlja

naš tim

Menadžment Doma zdravlja Prijedor je tim uspješnih ljudi koji doprinose kontinuiranom radu i besprekornom funkcionisanu stručnih službi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Miloš Marjanović

v.d. direktora

Dijana dr Đerić

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja

Smiljanić Dušanka

Glavni tehničar

Upravni odbor

Upravni odbor je kolegijalni organ odgovoran za poslovanje Doma zdravlja Prijedor

želite više informacija?

Dodatne informacije možete da nađete u našoj zbirci korisnih linkova!