Brezičani

Ambulanta porodične medicine Brezičani

Kontakt telefon: 052 / 339-976

Radno vrijeme:
radnim danom: od 7 do 14 časova
subotom: od 7 do 14 časova, centralna zgrada u Prijedoru
nedeljom i praznikom: od 7 do 12 časova, centralna zgrada u Prijedoru

Pauza:
od 10 do 10,30 časova
Poslije 14 časova pacijenti, sa akutnim stanjem, mogu se javiti u Ambulantu na Urijama.

Laboratorija:
utorkom prijem pacijenata: od 7 do 9 časova