Higijensko-epidemiološka služba

Načelnik službe: Prim. Dr Milica Otković, spec. epidemiolog

Kontakt telefon: 052/ 238-104

Radno vrijeme: od 7 do 15 časova

Higijensko-epidemiološka služba je organizaciona jedinica Doma zdravlja Prijedor koja je po svom sadržaju, metodama i obliku rada isključivo preventivna služba.

U službi se obavljaju poslovi iz oblasti epidemiologije, higijene, imunizacije i sanitarni pregledi.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja provodi mjere za unapređenje zdravlja i sprečavanja oboljenja.

Mjere od posebnog društvenog interesa u oblasti zdravstvene zaštite koje provodi ova Služba su: sprečavanje, suzbijanje i gašenje epidemija zaraznih bolesti kao i sprečavanje i otklanjanje zdravstvenih posledica prouzrokovanih elementarnim i drugim pojavama i nesrećama, eradikacija zaraznih bolesti, praćenje zdravstvenog stanja stanovništva, higijenskih prilika i epidemiološke situacije i preduzimanje mjera za njihovo unapređenje, otkrivanje i otklanjanje štetnih faktora za zdravlje u životnoj i radnoj sredini itd.

Zakonima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti date su obaveze i odgovornosti državnih organa, zdravstvenih i drugih ustanova u preduzimanju i provođenju mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Higijensko – epidemiološka služba, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, provodi najveći dio poslova regulisanih ovim zakonima. Služba vrši kontinuirani nadzor nad epidemiološkom situacijom kroz prikupljanje, evidentiranje i kontrolu prijavljivanja zaraznih bolesti. Iz Higijensko-epidemiološke službe imenuje se jedan član Komisije za intrahospitalne infekcije u Opštoj bolnici Prijedor.

 

U ovoj službi sprovodi se imunizacija djece iznad šest godina, odraslih protiv hepatitisa B, po epidemiološkim indikacijama, kao i sezonska vakcinacija protiv gripa.

Ova služba obavlja i kontrolu sanitarno-higijenskog nadzora javnih objekata, predškolskih i školskih ustanova, javnih vodnih objekata, vodovoda, restorana društvene ishrane i objekata za kolektivni smještaj ljudi u saradnji sa Institutom za zaštitu zdravlja i sanitarnom inspekcijom.

Služba po potrebi obavlja i poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Svi zaposleni u Higijensko-epidemiološkoj službi su članovi Odbora za uprvljanje medicinskim otpadom, oni vrše nadzor nad provođenjem procedura za zbrinjavanje medicinskog otpada te aktivno učestvuju u kontinuiranoj edukaciji zaposlenih zdravstvenih radnika doma zdravlja.

Služba vrši nadzor nad licima koja učestvuju u proizvodnji i prometu životnih namirnica, obavljaja sanitarni pregledi i organizuje Kurs higijenskog minimuma.

Sanitarni pregledi mogu se obaviti:

u Higijensko-epidemiološkoj službi, ulica Vožda Karađorđa br. 2, Prijedor (Centralna zgrada, II sprat)
radnim danima: ponedjeljkom, srijedom и petkom

prijem materijala: od 7 do 10 časova

pregledi ljekara: od 7 do 14 časova

Na terenu, na zahtjev naručioca, prema dogovoru.

Struktura zaposlenih:

U Higijensko-epidemiološkoj službi ukupno radi jedan doktor specijalista epidemiologije, tri viša sanitarna tehničara i tri sanitarna tehničara.