Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Načelnik službe: Sonja Reljić, dipl. ekonomista

 

Kontakt telefon: 052/241-070, Fax: 052/232-238
Radno vrijeme: od 7 do 15 časova

 

U službi ekonomsko-finansijskih poslova obavljaju se poslovi planiranja, analize, javnih nabavki, interne finansijske kontrole, fakturisanja i finansijsko računovodstveni poslovi.
Služba osigurava realizaciju finansijskog plana prema namjenama i utvrđenoj dinamici dinamici; prati dinamiku realizacije plana rashoda; osigurava poslovnu saradnju sa bankama i drugim pravnim licima iz oblasti poslovnih finansija, propisuje i provodi procedure interne kontrole u okviru materijalnog i finansijskog poslovanja , izrađuje tromjesečne finansijske planove i dostavlja ih direktoru,vrši obračun plata i doprinosa, kao i sve vrste naknada za sve zaposlene; vrši prijem i kontrolu računa, iste zavodi u posebne knjige i osigurava plaćanje; vodi knjigovodstvo uz sastavljanje godišnjih obračuna i periodičnih izvještaja; vrši analizu finansijskih planova i predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka; vodi pripremu i realizaciju obaveza koje se utvrde putem tendera; vodi potrebne evidencije, zaduženja i obračune amortizacije opreme; obavlja i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.