Organizaciona struktura

JZU "DOM ZDRAVLJA" Prijedor

Menadžment

Uprava Doma zdravlja

Menadžment Doma zdravlja Prijedor je tim uspješnih ljudi koji doprinose kontinuiranom radu i besprekornom funkcionisanu stručnih službi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Miloš Marjanović

Uprava

Upravni odbor

Kontakt

Porodična medicina

JZU ``DOM ZDRAVLJA`` Prijedor

Javna zdravstvena ustanova “Dom zdravlja” Prijedor ima mnoge stručne službe koje zajedno djeluju kao jedna cijelina kako bi na što bolji način pružili neophodnu zdravstvenu zaštitu građanima.

Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici

Služba hitne medicinske pomoći

Laboratorija

Služba laboratorijske dijagnostike

Radno vrijeme: radnim danom: od 6.30 do 20.00 časova

subotom: od 7.00 do 14.00 časova

nedjeljom: od 7.00 do 12.00 časova

Prijem pacijenata: od 6.30 do 8.30 časova

Izdavanje nalaza: od 17.00 do 18.00 časova ili naredni dan od 11.00 do 14.00 časova

Prijem hitnih slučajeva obavlja se tokom cijelog dana.