Ginekološka ambulanta

Kontakt telefon: 052/490-095

Radno vrijeme: Radnim danima od 07:00-20:00 časova

Ginekologija je hirurška grana medicine koja se bavi zdravljem ženskih reproduktivnih organa (materica, jajnici i vagina), kao i cjelokupnim zdravljem žene. U prevodu sa latinskog jezika znači “nauka o ženi”. Ginekolog se bavi i akušerstvom koje obuhvata očuvanje zdravlja žene i đeteta tokom trudnoće, rođenja i nakon rođenja.

Ginekologija se razlikuje od ostalih grana medicine jer se bavi jako intimnim i osjetljivim pitanjima, ali je posebna i po tome što učestvuje i pomaže u onim posebnim trenucima života koji donose najveću radost – rođenje deteta.
U ginekološkoj ambulanti svim ženama pruža se potpuna ginekološka zaštita i njega u svim fazama života od adolescencije do menopauzalnog perioda.

Žene, osim što moraju da izaberu svog ljekara porodične medicine, imaju pravo, ali i obavezu da izaberu i ginekologa. Izbor ginekologa deo je procesa reforme primarne zdravstvene zaštite u našoj zemlji. Pravo na izbor ginekologa imaju sve ženske osobe starije od 15 godina.

U domu zdravlja, u ginekološkoj ambulanti, Vama su na raspolaganju specijalisti ginekologije i akušerstva:
Dr Danijela Kesar Dimitrijević i
Dr Miljana Anđić Stanojević

Izabrani ginekolog se stara o reproduktivnom zdravlju ženske populacije, ali je njegov veliki značaj i u preventivnom radu. Redovnim pregledima mogu se:
– otkriti premaligne i maligne promene,
– liječiti hormonski problemi,
– kontrolisati rađanje,
– raditi pravovremeno planiranje porodice,
– smanjiti mogućnost razvoja stanja koja vode ka sterilitetu.

Roditeljstvo ne počinje trudnoćom, već mnogo ranije. Sa svojim ličnim ginekologom može se obezbjediti sigurnija trudnoća.

Struktura zaposlenih:
U ginekološkoj ambulanti ukupno rade dva specijalista ginekologije i akušerstva, jedna viša medicinska sestra/tehničar i dvije medcinske sestre akušerskog smjera.