Orlovača

Ambulanta porodične medicine Orlovača

Kontakt telefon: 052/ 233-174

Radno vrijeme: I smjena od 7 do 14 časova
II smjena od 14 do 20 časova

Pauza: I smjena od 10 do 10,30 časova
II smjena od 16 do 16,30 časova