Infirmacije za novinare

Doma zdravlja Prijedor

Služba porodične medicine

Služba laboratorijske dijagnostike

Dobro došli na stranicu javne zdravstvene ustanove “DOM ZDRAVLJA” Prijedor

Dom zdravlja Prijedor je javna zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost na primarnom nivou za potrebe svih kategorija stanovništva na području opštine Prijedor.

DOM ZDRAVLJA

Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Prijedor je zdravstvena ustanova koja organizuje i provodi primarnu zdravstvenu zaštitu po modelu porodične medicine.

Zdravstvena djelatnost na primarnom nivou koju pruža Dom zdravlja Prijedor obuhvata promociju, zaštitu i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, liječenje i rehabilitaciju bolesnih i povređenih.

Dom zdravlja Prijedor obezbjeđuje preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacije stanovništva izloženih povećanom riziku obolijevanja od masovnih nezaraznih bolesti i ostalih stanovnika u skladu sa posebnim programom preventivne zdravstvene zaštite, zdravstveno-vaspitni rad i savjetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja, porodičnu medicinu, kućno liječenje i njegu, hitnu medicinsku pomoć, rano otkrivanje i dijagnostikovanje mentalnih oboljenja, fizioterapije i primjenu svih vidova rehabilitacije u zajednici.

U Domu zdravlja obavlja se i specijalističko-konsultativna djelatnost iz oblasti pedijatrije i ginekologije.
Pored toga, Dom zdravlja Prijedor vrši ljekarske preglede lica prije zasnivanja radnog odnosa, sistematske i kontrolne preglede zaposlenih, laboratorijsku, radiološku, ultrazvučnu i drugu dijagnostiku.

Dom zdravlja Prijedor je nastavna baza za učenike srednje medicinske škole i studente Visoke medicinske škole Prijedor.

Aktuelnosti

Održan stručni sastanak na temu „Dijabetesno stopalo i komplikacije dijebetesnog stopala“

Dana 08.02.2024.godine u sali za edukacije Doma zdravlja Prijedor, održan je stručni sastanak na temu ,,Dijabetesno stopalo i komplikacije dijabetesnog stopala“. Predavanje je organizovano u cilju edukacije zdravstvenih radnika naše ustanove, a predavač je bio prim. mr sc. dr Mirko Sovilj, spec. ortopedske hirurgije i traumatologije. Predavanju su prisustvovali i zdravstveni radnici iz drugih ustanova i institucija: – Dom za…

Od 1. januara isključivo upotreba elektronskih zadravstvenih kartica

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je najavio da, od 1. januara naredne godine, u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske zdravstvena zaštita će se ostvarivati isključivo na osnovu elektronske kartice osiguranika. Pozivamo građane koji nisu preuzeli svoju karticu to učine do kraja ove godine. Više neće biti moguće, bez elektronske zdravstvene kartice, pristupiti elektronskom kartonu pacijenta niti će se moći u apoteci…

16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama

I ove godine se, uz Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske, i JZU Dom zdravlja Prijedor pridružuje svjetskom obilježavanju 16 dana aktivizma borbe protiv  nasilja nad ženama, koja traje od 25. novembra do 10. decembra (Međunarodni dan ljudskih prava), sprovodeći kampanje podizanja svijesti javnosti o ovom obliku nasilja u Republici Srpskoj pod nazivom “Bijela…

14.11. Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

14.11. se obilježava Svjetski dan borbe protiv dijabetesa. Šećerna bolest (diabetes melitus) jedna je od najčešćih nezaraznih bolesti. Broj oboljelih od šećerne bolesti iz godine u godinu raste i poprima razmjere globalne epidemije. Tema kojoj je posvećen Svjetski dan borbe protiv dijabetesa za period 2021 – 2023. godine je „Pristup dijabetološkoj zdravstvenoj zaštiti“  uz „Osnaživanje globalnog zdravlja“ u 2023. godini….

Obavještenje o vakcinaciji protiv gripa

Od 02.11.2023. počinje vakcinacija protiv gripa u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Prijedor za sve zainteresovane građane koji imaju pravo na besplatnu vakcinu i za građane koji nisu oslobođeni plaćanja. Pozivamo sve građane koji žele da se vakcinišu da se jave u centralnu zgradu Doma zdravlja Prijedor od 8 do 13 časova, u ambulante broj 40 i 41. Cijena vakcinacije…

JZU Dom zdravlja pruža usluge 3D rendgenskog snimanja zuba i usta

Od 02.10.2023. godine, Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja Prijedor počela je sa pruženjem usluga 3D rendgenskog snimanja struktura zuba i usta  (CBCT). Snimanje se obavlja na novom, savremenom radiološkom aparatu Vatech A9. Pored navedenog, posjedujemo i digitalni ortopantomograf (ORT)  i aparat za digitalno retroalveolarno snimanje. Usluge se pružaju u sjedištu Službe stomatologije (Urije), ulica Kozarska bb, svaki radni…

Predstavljen program za rijetke bolesti u Republici Srpskoj za period 2022-2024. godine

15.08.2023. godine u sali za sastanke  JZU „DOM ZDRAVLJA“ Prijedor, u organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, predstavljen je Program za rijetke bolesti u Republici Srpskoj za period 2022 – 2024. godine i aktivnosti koje se poduzimaju u oblasti rijetkih bolesti. Milan Latinović, pomoćnik ministra u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Republici Srpskoj, istakao je da su…

JZU “DOM ZDRAVLJA” PRIJEDOR