Omarska

Ambulanta porodične medicine Omarska

Koordinator: dr Tijana Banduka, spec. porodične medicine

Radno vrijeme: I smjena od 7 do 14 časova
II smjena od 14 do 20 časova
subotom: od 7 do 20 časova
nedjeljom i praznikom: od 7 do 20 časova

Pauza: I smjena od 10 do 10,30 časova
II smjena od 16 do 16,30 časova

Laboratorija: svaki radni dan prijem pacijenata: od 7 do 10 časova