Pedijatrijska ambulanta

Načelnik konsultativno specijalističke službe: Prim dr Slavica Popović

Kontakt telefon: 052/231-295

Radno vrijeme: od 7 do 20 časova

subotom: od 8 do 13 časova

 

U pedijatrijskoj ambulanti pruža se zdravstvena zaštita djece do šest godina koja podrazumjeva aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od prve do šeste godine, sistematske i kontrolne preglede u savjetovalištu, kontinuiranu imunizaciju sa revakcinacijom, sistematske preglede djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantnu dijagnostiku i liječenje.

Služba radi na prevenciji zaraznih i nezaraznih bolesti, a djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa timovima porodične medicine, dijagnostičkim službama i drugim zdravstvenim ustanovama.

U pedijatrijskoj ambulanti obavljaju se konsultativni pregledi djece starije od šest godina na zahtjev doktora porodične medicine.

Izbor pedijatra deo je procesa reforme primarne zdravstvene zaštite u našoj zemlji. Proces registracije pacijenata kod izabranog pedijatra pokrenuo je Fond zdravstvenog osiguranja RS.

Svaki roditelj ima priliku da izabere ljekara koji će voditi brigu o njegovom mališanu. Izabrani pedijatar vodiće računa o vašem djetetu, biće upućen u njegovo zdravstveno stanje, bolesti, biće uvek tu kad zatreba…

U domu zdravlja, u pedijatrijskoj ambulanti, Vama su na raspolaganju slijedeći pedijatri koje možete da birate:

Prim. dr Divna Milić, spec. pedijatar

Prim. dr Slavica Popović, spec. pedijatar

Dr Mirjana Talić Đurđević

 

Struktura zaposlenih:

U pedijatrijskoj ambulanti ukupno rade tri koktora specijalista pedijatrije, četiri više medicinske sestre i tri medicinske sestare/tehničara.
Na specijalizaciji iz pedijatrije nalazi se tri doktora medicine.